Pojazdy Zabytkowe

  • Wykonywanie kompletnej dokumentacji dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy.
  • Opracowywanie Wniosków o Przeprowadzenie Badania Zgodności Pojazdu Zabytkowego z Warunkami Technicznymi dla potrzeb Diagnosty podczas tzw „przeglądu ostatecznego”

http://rzeczoznawcajaslo.pl